1. Fàcil elecció. 

Un dels nostres objectius és que puguis escollir la teva línia de encuny PLVdesign d'una forma fàcil.

1-Registra't i inicia la sessió.
2-Escull la plantilla i pulsa el boto "descarregar fitxer"


2. Tria les línies de encuny que s'adapten al teu projecte. 

Veuràs que totes les línies d'encuny estan agrupades per tipus de PLV, a primera vista veuràs mides, formes i sectors per fer una primera aproximació del PLV que necessites per al teu projecte. 


3. Mira la informació tècnica de cada línia de encuny. 

Cada línia de encuny conté tota la informació tècnica per assegurar que la teva elecció és correcta. 

Perspectiva amb cotes principals, imatges complementàries, i fins i tot una gràfica que qualifica en nivell de cost en la producció. 


4. Podeu descarregar aquestes línies de encuny. 

Un cop realitzada l'elecció, et podràs baixar la línia d'encuny en format. Dxf i Pdf compatibles amb el teu sistema de treball. 

Què contenen aquests arxius? 

Aquests arxius estan preparats perquè puguis treballar directament amb ells. 


L'arxiu inclou: 

    * A. El perfil 
    * B. Una taula d'informació tècnica complementària: 

      - Classe de material a utilitzar (1), (2) 

      - Cara a encunyar 

      - Cara a imprimir 

      - Zona a encolar (en cas necessari). 


(1) Alhora de posar els materials s'ha optat per indicar el gruix, ja que no en tots el països hi ha una coincidència de gramatges en els cartrons. Encara que les toleràncies són calculades en base als gruixos indicats, diferències al voltant del 5% no tindran efecte notable sobre la qualitat del encuny. 

(2) Quan el material és només un s'indicarà el gruix en mm, si el material és el resultat de la unió de dos o tres, indicarem el gruix amb l'expressió de la suma, per exemple, un contra-encolat, serà 0 , 55 + 0,55, això indica que és un contra-encolat de dos cartrons de 0,55 mm, resulten un 1,10 mm. 

En el cas dels cartrons ondulats, micro o canal 3, simplement s'indicarà el gruix resultant. 

En el cas del ondulat doble o triple, utilitzarem la mateixa forma de la suma de gruixos, així un doble doble generalment s'indicarà de la següent manera, 3 +5 que és la unió del canal 3 amb el canal 5. 


5. Personalitza el teu PLV 

Ja tens a punt el perfil d'encuny per adaptar-lo a la teva projecte. Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Freehand, Coreldraw ... els formats vectorials s'adaptaran sense problemes al teu sistema de treball, fins i tot els podràs ampliar o reduir proporcionalment.