POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal de PLV-DESIGN

Als efectes de preservar i garantir en tot moment el compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ("LOPD"), PLV-DESIGN l'informa que, amb la complimentació del formulari de registre i la seva acceptació per mitjà del clic del botó "Acceptar", les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers propietat de PLV-DESIGN que als efectes legals oportuns, s'identifica com a responsable dels mateixos.

L'usuari haurà de completar íntegrament el formulari de registre. En cas contrari, PLV-DESIGN no podrà prestar-li els serveis que s'ofereixen al Portal. L'Usuari declara que tota la informació que subministra per l'accés a aquest Portal i en el curs de la utilització d'aquest, és vertadera, completa i precisa, i es compromet a mantenir la actualitzada.

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en els termes que estableix la LOPD, sent el responsable del fitxer que els tracta PLV-DESIGN. Per a més comoditat, podrà exercir els drets abans esmentats per correu electrònic a l'adreça info@plv-design.com

En compliment del que disposa la LOPD, l'usuari autoritza expressament a PLV-DESIGN perquè comuniqui les seves dades personals a la resta de companyies pertanyents al seu mateix grup empresarial i a altres empreses que col.laboren amb la prestació del servei. En tots els casos, les dades que es faciliten són les estrictament necessàries per al compliment dels serveis i fins comercials contractats.